Ukwakhiwa kwezingane zamantombazane elokishini

  0
  319

  Bekuyingqungquthela yabantu besifazane elokishini abasafunda kanye nabakhulile e-Cosmo city eMultipurpose ngezi 9/11/2019. Lapho bekubanjelwe khona uhlelo lwe-Remarkable Girls loluhlelo lwenziwa iminyaka yonke bekuwunyaka wesine lona lwenzeka. Izikhulumi ezingomama bafuna izingane zamantombazane zizazi zisakhula, zikwazi ukuzivikela kanye nokulwela amalungelo azo.

  Uhlelo lwalonyaka belugxile kakhulu emfundweni kusho uMfundisi Juliana Magaisa umqondisi we-Remarkable Girls. Asifuni ukubona ingane yentombazane iyekela isikole inhloso yethu ukugcina amantombazane eqondile futhi izazi isifiso sayo .I-Remarkable Girls isebenzisana ne Boys and Girls Youth Africa ukufaka ithonya elihle emphakathini waseCosmo City , Diepsloot ,Zandspruit kanye nase Lanseria.

  uMagaisa uthe ukuphathwa isigaba sentsha kuyingozi kakhulu emantombazaneni ngoba athanda ukuhamba ngamaqembu bese egcina eholekeka eweni. Uthayisele ngokuthi sizoqhubeka sifake amanye amalunga omphakathi kuthi sakhe amantombazane ayizifundiswa. Sisebenzisana kakhulu nezikole kanye nothisha ngoba sifuna osisi abafunde bazebagogoda. Kubakulekile ukuthi ingane yentombazane izazi ukuthi ifuna ukubayini uma isikhululile kusho umqondisi weFaith Christian School uGertrude Mabusa . Uthe izinhlelo ezinjengalezi ziyadingeka emphakathini lokhu kuzonciphisa ukukhulelwa kwentsha emphakathini.

  By Dumani Moyo
  Translated by Nokuthula Tsoaeli