Inhlupheko kuba kuculi ngenxa yobhubhane

0
236

Lesi isikhathi esinzima kubaculi abasafufusa kanye nabazimele. Abantu bacanga ukuthi osaziwayo babo baphila impilo ebushelelezi kulesi sikhathi se-Lockdown ,kanti cha akunjalo nabo batheleleke njengawo wonke umuntu. Umthuli/umnandisi ongu Isaih Letsoalo owaziwa ngelika Bomba (24) uthe impilo njengamanje inzima kakhulu kubaculi/abanandisi abazimele.

Abahlali baseNingizimu Afrika akaze beyithathele ekhanda indaba yalolubhubhane le-corona virus , abantu bebehlekisa ngayo  bethi angeke bebulawe into evela eChina ngengxa yendelelo yokuthi yonke  into evela eChina ingumgunyathi. Manje ngoba kwenyuka isibalo sabantu abatheleleke ulolubhubhane ,nabashona ngenxa yalo , abantu khani beqala ukuthuka/ukukhathazeka. Yima bebona manje ukuthi lento ibaluleke kangakanani futhi iyabulala.

uBomba uqhubekile ngekulumo yakhe Waze washo neqiniso lokutho “abantu bakuleli abasebenzi, abanye uma bengasebenzanga abakhokhelwa emisebenzini yabo ,lokho Kwenza izimpilo zabo zibenzima ukuthi bengahlala emakhaya ngoba balambile,uthayisele ngokuthi okumkhathaza kakhulu emoyeni ukuthi ziningi izindleko akumele azikhokhe ,kepha imali ayikho futhi nemicimbi ivaliwe ngenxa ye-lockdown”.

Uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuthi agweme lesisifo kodwa abantu abakwazi ukuhlangabezana Naye.

” Uhulumeni uyazama ukusiza abantu ngokubanika ukudla kodwa, hhayi wonke umuntu uyaluthola usizo ngoba baningi kakhulu “.

Ukuze izinto zibuyele esimeni sazo abantu abahlale ezindlini futhi bathobele umthetho kahulumeni okuleisaneni nalolubhubhane.

Kubhale: uNokuphila Shazi. Translated by: Nokthula Tsoaeli